Jak volat na tísňovou linku

03.03.2009 00:29

Jak volat na tísňovou linku
 
   
Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy
 
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
  150 Hasičský záchranný sbor ČR,
  155 Zdravotnická záchranná služba,
  158 Policie ČR.
  156 Obecní (městská) policie
  112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
 
Kdy volat hasiče:
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.
 
Evropská tísňová linka 112
 
· Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
· V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
· Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
· Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
· Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
· Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
· V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode