Zkoušky varovacího systému

03.03.2009 00:34

Zkoušky varovacího systému  
 
Stručný popis organizace, významu a výsledků zkoušek sirén. Doporučení občanům, kam oznámit skutečnost, že při pravidelné zkoušce sirén nebyl v místě jejich bydliště či pracoviště slyšet tón sirény, když obvykle tomu tak bylo.

Zkoušky systému varování obyvatelstva se konají v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zkoušky se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin, kdy jsou spuštěny všechny sirény v kraji. Z technických důvodů může být spuštění signálu posunuto v čase o několik málo minut dříve, nebo může zaznít o něco později. Spouštění sirén dálkově ovládaných provádí školená obsluha zadávacího terminálu, který se nachází na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. Místně ovládané sirény, kterých je v Plzeňském kraji ještě 12 a nacházejí se v malých obcích, spouští osoba pověřená starostou obce.

Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude následně vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Cílem zkoušek sirén je pravidelně a komplexně prověřit funkci celého ovládacího a telekomunikačního zařízení jednotného systému varování a vyrozumění a samozřejmě přezkoušet funkčnost sirén.

Statistika výsledků zkoušek udává, že systém varování funguje správně bez vážných problémů, poruchovost sirén je 0,5 %. Pravděpodobnost, že siréna nebude v době potřeby fungovat je 1:200, tedy velmi nízká.

Občané, nefunkčnost sirény oznamte příslušnému městskému, obecnímu úřadu. Informaci můžete předat též příslušníkům HZS kraje profesně se zabývajících ochranou obyvatelstva.  

 
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode