Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci

19.02.2009 11:32

Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci

droj: www.HZSPK.cz

Napsal Ing. Pavel Wolf  
 
Doporučení občanům, jaké činnosti a opatření provést při opuštění bytu a domu před vyhlášením všeobecné evakuace a bezprostředně po jejím vyhlášení. Další opatření, která jsou vhodná provést, hrozí-li povodně.

Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení evakuace je nutno provést tato opatření:
ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
uhasit oheň v topidlech,
zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
zabalit evakuační zavazadla,
malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",
dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.
Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme občanům uskutečnit tato předběžná opatření:
evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,
přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení pro ně zajistit krmivo.

při povodních dále uskutečnit:
různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod. vynést ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,
na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,
z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu,
utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studně.


 
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode