Archiv článků

07.03.2009 12:40

Co dělat když hrozí povodně?

Co dělat když hrozí povodně?     Stupně povodňové aktivity: Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je...
03.03.2009 00:52

Ve vyčištěném komínu nehrozí vznícení sazí, žádné v něm nejsou…

Ve vyčištěném komínu nehrozí vznícení sazí, žádné v něm nejsou…    Hasiči v tomto období vyjíždějí stále častěji k případům, kdy dochází k požárům sazí v komíně. V lepší případě nedojde k poškození komínového tělesa a postačí nechat komín vychladnout. V horším případě vysokou teplotou...
03.03.2009 00:50

Jednotky PO

Jednotky PO     Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava...
03.03.2009 00:36

Signály sirén k varování obyvatelstva

Signály sirén k varování obyvatelstva     V článku jsou popsány signály, používané koncovými prvky varování obyvatelstva. Jsou zde znározněny v grafickém provedení. V České republice jsou stanoveny 3 akustické signály: Všeobecná výstraha Požární poplach Zkušební tón Varovný signál...
03.03.2009 00:34

Zkoušky varovacího systému

Zkoušky varovacího systému     Stručný popis organizace, významu a výsledků zkoušek sirén. Doporučení občanům, kam oznámit skutečnost, že při pravidelné zkoušce sirén nebyl v místě jejich bydliště či pracoviště slyšet tón sirény, když obvykle tomu tak bylo. Zkoušky systému varování...
03.03.2009 00:33

Něco málo o hasících přístrojích

Něco málo o hasících přístrojích     Vzhledem k tomu, že zasahujeme poměrně často u požárů obytných prostor, kůlen, stodol, ale i osobních automobilů aj., řekneme si dnes něco o hasících přístrojích. Většina domácností možná nějaký ten hasící přístroj doma má. Má však ten správný a ví...
03.03.2009 00:32

Co dělat v případě požáru

Co dělat v případě požáru V případě vypuknutí požáru: 1. snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou 2. pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít...
03.03.2009 00:29

Jak volat na tísňovou linku

Jak volat na tísňovou linku       Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte: Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených) Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice,...
03.03.2009 00:28

Co dělat při silném větru

Co dělat při silném větru     Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo...
03.03.2009 00:26

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?    Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít. Proto: v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode